O nama

mr. sc. Sandra Dujmović, dipl. oec.

Mr. sc. Sandra Dujmović, dipl. oec. ovlaštena je porezna savjetnica koja posjeduje više od 25 godina bogatog radnog iskustva na raznim poslovima u području turizma, trgovine, financija, računovodstva i poreza u gospodarstvu i privatnom sektoru, vlastitom poslu te javnom sektoru.

Po zvanju je magistrica ekonomskih znanosti, grana financije.
Diplomski studij završila je na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, a poslijediplomski znanstveni studij financijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Poslovnu karijeru započela je u turizmu na poslovima turističkog agenta u Krku i voditelja turističke agencije u Opatiji te nastavila u velikoj riječkoj firmi za vanjskotrgovinsko poslovanje kao projektantica informatičkog sustava zadužena za područje financija i računovodstva. Nekoliko godina radi i kao komercijalist. Nastavlja karijeru u računovodstvu kao samostalna računovotkinja i vlasnica računovodstvenog servisa. Nakon toga zapošljava se u javnom sektoru na menadžerskim pozicijama voditeljice Službe gospodarenja i naplate javnih prihoda jedinice lokalne samouprave te ravnateljice Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u gradskoj upravi Grada Rijeke.

Znanstveni interes u području poreza iskazuje istraživanjima odnosa porezne osnovice kao pokazatelja ekonomske snage i utjecaja visine porezne obveze na pravednost poreznog sustava. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz tog područja.

Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe i ovlaštenog računovodstvenog forenzičara.

Također je stalna sudska vještakinja za financije, računovodstvo i poreze pri Županijskom i Trgovačkom sudu u Rijeci.

O DRUŠTVU

Porezno savjetništvo Dujmović d.o.o. iz Rijeke je društvo za porezno i poslovno savjetovanje koje djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.

Osnivač društva je ovlaštena porezna savjetnica Sandra Dujmović.

Vizija joj je da stručnim znanjem i bogatim radnim iskustvom omogući svojim poslovnim partnerima sigurnost u poslovanju pružanjem pouzdane i stručne pomoći rukovodeći se načelima poslovne etike, odgovornosti i povjerljivosti.

Osobno savjetovanje i individualna podrška naših klijenata temeljena na povjerenju naš je najveći prioritet.

Cilj našeg savjetovanja je razviti koncept savjetovanja prilagođen vašim potrebama i željama uz naglasak na povjerenju i strogom čuvanju poslovne tajne.

Porezno savjetništvo Dujmović

Vizija

Stručnim znanjem i bogatim radnim iskustvom omogućiti svojim poslovnim partnerima sigurnost u poslovanju pružanjem pouzdane i stručne pomoći rukovodeći se načelima poslovne etike, odgovornosti i povjerljivosti.

Misija

Misija našeg savjetovanja je razviti koncept savjetovanja prilagođen vašim potrebama i željama uz naglasak na povjerenju i strogom čuvanju poslovne tajne.

Strategija

Naša je strategija i najveći preioritet osobno savjetovanje i individualna podrška naših klijenata.