USLUGE

Cilj nam je visokokvalitetnim uslugama pružiti vrijednost našim klijentima

Porezno savjetovanje i zastupanje

 • Savjetovanje o svim poreznim pitanjima radi osiguravanja zakonite, pravilne i optimalne primjene poreznih propisa
 • Stručna pomoć u ostvarivanju prava i pravnih interesa u poreznom postupku
 • Porezno planiranje uz korištenje poreznih ušteda i pogodnosti sukladno važećim zakonskim propisima
 • Zastupanje u svim fazama poreznog postupka i nadzora od strane poreznih tijela
 • Davanje informacija o poreznim promjenama, poreznoj praksi i aktualnostima te implementacija poreznih propisa u poslovni sustav
 • Kontinuirani nadzor pravilnosti sastavljanja i vođenja poreznih i računovodstvnenih evidencija
 • Izrada i pomoć pri izradi poreznih prijava i ostalih podnesaka poreznim tijelima
 • Savjetovanje i zastupanje u svim postupcima vezanim za utvrđivanje i naplatu javnih davanja i ostalih prihoda jedinica okalne samouprave

Financijsko savjetovanje

Financijsko savjetodavne usluge pružaju pomoć u navigaciji i oblikovanju kompliciranih financijskih i tržišnih promjena:

 • Analiza postojećeg financijskog stanja
 • Planiranje sukladno financijskim ciljevima klijenta s ciljem većeg povrata uz manji rizik
 • Stručna pomoć pri upravljanju financijskim portfeljom
 • Savjeti i smjernice prilikom odluke o investicijama
 • Optimizacija financijskih resursa
 • Izrada investicijskih studija i opravdanosti ulaganja
 • Izrada izvještaja i poslovnih planova gospodarskog subjekta

Poslovno savjetovanje

 • Stručna pomoć pri odluci o pokretanju vlastitog posla i odabiru vrste organizacijskog oblika:

Otvoriti trgovačko društvo ili obrt jedna je od dilema pred kojom se nalazi poduzetnik prilikom pokretanja poslovanja. Ne postoji jednoznačan odgovor na pitanje što je bolje jer svaki organizacijski oblik ima svoje prednosti i nedostatke, a optimalno rješenje ovisi o brojnim detaljima pri čemu je naglasak na razlici u administrativnim troškovima i poreznom tretmanu.

 • Procjena vrijednosti društva kod kupnje i prodaje, spajanja, pripajanja i podjele društva:

Nudimo usluge procjene vrijednosti društva raznim metodama koje prilagođavamo profilu, djelatnosti i tržišnoj poziciji društva:
Investitorima – radi dokapitalizacije poduzeća
Kupcima i/ili prodavateljima udjela u poduzeću ili prilikom isplate jednog od partnera
Prilikom nasljeđivanja poduzeća – podjela imovine
Informacija vlasniku o vrijednosti onoga što je stvorio

 • Asistencija jedinicama lokalne samouprave kod organizacije i izvršenja poslova zaduženja i naplate (uključujući i prisilnu) svih prihoda u njihovoj ovlasti

Porezni Due Diligence (porezna dubinska analiza)

Dubinska analiza poslovanja društva (due diligence) provodi se pri kupnji, spajanju i značajnijem ulaganju u društvo ili prilikom zasnivanja dugoročnog ugovornog odnosa.

Dubinskom poreznim analizom se kvantificiraju porezni rizici prije zaključenja transakcije, a sve kako bi sudionici transakcije transparentno znali koje rizike nosi subjekt transakcije, odnosno koliki su mogući novčani odljevi u slučaju poreznog nadzora nakon zaključenja transakcije.

U suradnji s partnerima odvjetnicima i ovlaštenim revizorima u mogućnosti smo pružiti sveubuhvatnu uslugu svim našim klijentima.

Izrada elaborata o transfernim cijenama

Zakonom i pravilnikom o porezu na dobit smjernice OECD-a o transfernim cijenama uključene su u zakonodavstvo Republike Hrvatske na način da su propisane metode određivanja transfernih cijena, aktivnosti koje se moraju poduzeti pri odabiru i primjeni metode određivanja transfernih cijena te utvrđivanju primjene načela neovisnosti u transakcijama između povezanih društava.

Financijsko, knjigovodstveno i porezno vještačenje

Izrada stručnog nalaza i mišljenja iz području financija, računovodstva i poreza.

Računovodstvena forenzika

Računovodstvena forenzika je primjena dubinskih istražiteljskih tehnika i analitičkih vještina s ciljem otkrivanja manipulacije u financijskim izvještajima, financijskim operacijama i ulaganjima svih vrsta. Uključuje i preventivnu forenziku posebno u smislu procjene poslovnih partnera, prethodne provjere svih subjekata u koje se ima namjeru ulagati, računalnu forenziku, procjenu imovine, procjenu rizika prijevare u poslovanju, utvrđivanje sukoba interesa kod članova uprave i nadzornih odbora te procjenu šteta nakon utvrđenih pronevjera, koristeći različite analitičke tehnike i alate forenzičke analize.