Porezni savjetnik u poreznom postupku

 

Porezni postupak je poseban upravni postupak u kojemu se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, a propisan je Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima.

Porezno tijelo dužno je u poreznom postupku utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke, te odrediti koje će se radnje i u kojem opsegu poduzimati.

Ako se na temelju zakona poreznim obveznicima nalažu obveze, prema njima će se primjenjivati one mjere predviđene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postiže svrha zakona.

Porezni obveznik ima pravo biti unaprijed obaviješten o svojim pravima i obvezama u postupcima koji se vode pred poreznim tijelom. Također ima pravo na pomagatelja ili poreznog savjetnika koji u funkciji zastupnika, stručne osobe i poznavatelja poreznih propisa utječe na ostvarivanje njegovih prava.

Angažman poreznog savjetnika kao zastupnika u poreznom postupku u svakom slučaju osigurava najbolje ishode za stranku jer u praksi ponekad dolazi do situacija u kojima porezno tijelo propusti s jednakom pažnjom utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika.