Porezni savjetnik u poreznom postupku   Porezni postupak je poseban upravni postupak u kojemu se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, a propisan je Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima. Porezno tijelo dužno je u poreznom postupku utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonite i pravilne […]