Može li porez biti pravedan?

 

U suvremenoj je financijskoj teoriji pravednost oporezivanja jedno od temeljnih poreznih načela.
To znači da svaki porezni obveznik mora pravedno snositi teret financiranja javnih rashoda sukladno svojoj ekonomskoj snazi i koristima koje dobiva od javnog sektora.
Kada se govori o pravednosti u oporezivanju, ista se može gledati s aspekta vodoravne i okomite pravednosti; vodoravna pravednost podrazumijeva da ljudi u sličnom imovinskom položaju moraju platiti slične iznose poreza, dok bi prema okomitoj pravednosti, bogati trebali platiti više poreza jer imaju veće mogućnosti plaćanja.
Međutim, oba aspekta suočavaju se s određenim problemima.
Vodoravna (horizontalna) pravednost postavlja dvojbu: po čemu su dva porezna obveznika slična? Porezni obveznici jednakih dohodaka žive u različitim obiteljskim uvjetima, jer jedni imaju, a drugi nemaju djecu. Stoga se postavlja pitanje je li pravedno obje obitelji oporezivati jednakim porezom ili je pravednije dati poreznu olakšicu obiteljima s djecom? Mnoge obitelji, ali i samci, nisu svojevoljno ostale bez djece i smatraju da ih zato ne treba jače oporezivati, te da oni putem poreza ne bi trebali plaćati škole, vrtiće, rodilišta i sl. kojima se i ne koriste. Jednako će tako većina roditelja s pravom reći da djeca koštaju i da zato obitelji s djecom treba manje oporezivati.
Okomita (vertikalna) pravednost podrazumijeva da porezni teret treba rasporediti pravedno između ljudi različitih mogućnosti plaćanja, odnosno traži takav porezni tretman koji oporezuje više onoga tko ima više. Istodobno, bilo bi nesocijalno zanemariti postojanje članova obitelji koje porezni obveznik uzdržava i podvrgnuti ga poreznom tretmanu identičnom s onim poreznim obveznikom bez obitelji ili s manjim brojem njenih članova. Činjenica je da su mlade generacije budućih poreznih obveznika temelj razvoja društva u kojem participiraju svi njegovi članovi.
Ne postoji neki objektivni kriterij temeljem kojeg bi se moglo ustvrditi je li i u kolikoj mjeri neki porezni sustav pravedan: prema nekim teorijama, nepravedan je onaj sustav u kojem svaki pojedinac, neovisno o svojoj ekonomskoj snazi plaća jednaki iznos poreza ili jednaki postotak; drugi, pak tvrde da nije pravedan niti onaj sustav u kojemu oni koji imaju više postotno plaćaju veći porez.
Poreze uglavnom ne voli niti jedan porezni obveznik i često ih smatra nepravednima, bez obzira u kojoj se poreznoj kategoriji i situaciji nalazi.