Može li porez biti pravedan?   U suvremenoj je financijskoj teoriji pravednost oporezivanja jedno od temeljnih poreznih načela. To znači da svaki porezni obveznik mora pravedno snositi teret financiranja javnih rashoda sukladno svojoj ekonomskoj snazi i koristima koje dobiva od javnog sektora. Kada se govori o pravednosti u oporezivanju, ista se može gledati s […]