Porez na nekretnine   Porez na nekretnine (real estate tax) je vrste poreza na imovinu koji podrazumijeva oporezivnje pojedinačnih dijelova imovine, prije svega građevinskih objekata i zemljišta. Obično se plaća godišnje, a porezna osnovica je vrijednost nekretnine. U Hrvatskoj nema jedinstvenog vrijednosnog poreza na nekretnine već se one oporezuju kroz više vrsta poreznih oblika: […]