Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona   U hrvatski porezni sustav još je 2006. godine uveden institut paušalnog oporezivanja obrtnika kao izuzetno povoljan način oporezivanja za početnike i male poduzetnike, uz uvjet da ne prelaze prag za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost koji iznosi 300.000,00 kn. Ako se odluče za takav način […]

  Porezni savjetnik u poreznom postupku   Porezni postupak je poseban upravni postupak u kojemu se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika, a propisan je Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima. Porezno tijelo dužno je u poreznom postupku utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonite i pravilne […]

  Porez na nekretnine   Porez na nekretnine (real estate tax) je vrste poreza na imovinu koji podrazumijeva oporezivnje pojedinačnih dijelova imovine, prije svega građevinskih objekata i zemljišta. Obično se plaća godišnje, a porezna osnovica je vrijednost nekretnine. U Hrvatskoj nema jedinstvenog vrijednosnog poreza na nekretnine već se one oporezuju kroz više vrsta poreznih oblika: […]

  Može li porez biti pravedan?   U suvremenoj je financijskoj teoriji pravednost oporezivanja jedno od temeljnih poreznih načela. To znači da svaki porezni obveznik mora pravedno snositi teret financiranja javnih rashoda sukladno svojoj ekonomskoj snazi i koristima koje dobiva od javnog sektora. Kada se govori o pravednosti u oporezivanju, ista se može gledati s […]